Hotline: 08 3553 2552

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY THIÊN LỘC

        DỰ ÁN ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI GIÀY THIÊN LỘC

  • Chủ đầu tư: Giày Thiên Lộc
  • Đơn vị cung cấp, lắp đặt: Công ty Cổ phần năng lượng mặt trời SPC (SPC-Solar)